informační fotky
Třeboň

Tipy na výletMěsto Třeboň je ideální místo pro odpočinek, návštěvu lázní i aktivní dovolenou. Můžete navštívit historické město, zregenerovat se v městských lázních, či sednout na kolo a vydat se na desítky kilometrů cyklotras a naučných stezek.

V Třeboni doporučujeme navštívit:

 

Stezka podél Zlaté stoky

Zlatá stoka je vodní kanál v Třeboňské pánvi napájející tamější rybniční soustavu. Vodní kanál byl vystaven dle plánu Štěpánka Netolického z roku 1506. Jedná se o důležitý kanál, který zásobuje vodou soustavu rybníků, pomáhá je okysličovat a taktéž pomáhá odvádět přebytečnou vodu během výlovů. Na okraji Třeboně protéká oborou Prátr v blízkosti jezdeckého areálu, dále se dostává k Opatovickému mlýnu. Od Opatovického mlýna protéká pod hrází Opatovického rybníka a následně do rybníka Svět. Dále protéká městem Třeboní. Ze zajímavých míst ležících u Zlaté stoky v Třeboni: například zámek, Knížecí pivovar, Jindřichohradecká brána, městské středověké hradby, Augustiniánský klášter, Tyršův stadion, Bertiny lázně. Po opuštění Třeboně protéká na okraji Mokrých luk.

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně

39 km, 22 zastávek

Stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Trasa je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích III. třídy a  zčásti po lesních cestách a hrázích rybníků. Stezka začíná na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovického. Dále vede trasa k rašeliništi Spálená borkovna, kde se těží rašelina pro potřebu lázní. Odtud směřuje lesní cestou k myslivně Barbora, aby posléze přetnula Zlatou stoku a zamířila k hrázi mezi rybníky Nový a Starý Kanclíř a dále k obci Lutová (zde protíná spojku s dálkovou cyklotrasou Praha – Vídeň), Stříbřec a Stará Hlína. Cestou protíná tok Nové řeky, k níž jezdívala rybařit Ema Destinnová a míjí rybníky Vyšehrad a Starý a Nový Vdovec. Po hrázi rybníka Vítek míří k největšímu rybníku Rožmberku a kolem Nové Hlíny se vrací směrem k Třeboni.

Naučná stezka Okolo Světa

12 km, 16 zastávek, pro pěší

Tato naučná stezka tvoří uzavřený okruh kolem rybníku Svět (na jihozápadním okraji města Třeboně). Stezka poskytuje základní informace o vývoji současné krajiny Třeboňska jako výsledku dlouholetého, vzájemně prospěšného soužití člověka s okolní přírodou, o historii a současnosti rybnikářství a lázeňství, o lidové architektuře, o významných společenstvech organismů a charakteristických druzích rostlin a základních ekologických vztazích v přírodě. Větší část trasy vede po polních a lesních pěšinách. K vybavení patří i odpočinková místa s lavičkami, mnohé s výhledy do okolní krajiny. V parku na jižní straně rybníka Svět je možno navštívít Schwarzenberskou hrobku.

Naučná stezka Rožmberk

22 km, 12 zastávek, pro pěší i cyklisty

Tato stezka začíná a končí v Třeboni, jejím tématem je rybníkářství a je proto logické, že vede kolem největšího českého rybníka – Rožmberka (současná rozloha vodní plochy je cca 420 ha). Nejbližší úsek hráze rybníka Rožmberk leží přibližně 4 km od Třeboně. Rožmberk je ve skutečnosti přehradou na řece Lužnici, jejíž vody jsou zadržovány mohutnou dvoustupňovou hrází. Hráz je nejen impozantním technickým dílem, ale i zajímavou přírodovědeckou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků. V zimě bývá Rožmberk jedním z center výskytu orlů mořských. Na hladině rybníka můžete spatřit velké množství vodních ptáků – zejména v době podzimního vypouštění se zde zdržují tísíce kachen, hus, bahňáků, volavek a dalších ptáků.

Stezka zdraví Hrádeček

3 770 m, 12 stanovišť

Stezka vede příjemným prostředím lokality Mokrá luka, která se nachází v těsné blízkostí Třeboně. Tvoří ji uzavřený okruh, po jehož obvodu jsou rozmístěna stanoviště umožňující tělocvičné úkony. Je vybavena žebřinami, pískovým doskočištém, provazovým žebříkem, provazovou houpačkou, hrazdou a dalšími cvičebními pomůckami a jednotlivé cviky jsou popsány na informačních tabulkách. Dle návodu je možno si orientačně porovnat svou fyzickou zdatnost s běžnou populací.

Národní přírodní rezervace a naučná stezka Červené bláto

4 km, 6 zastávek, pro pěší

Červené bláto se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady, stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí (cca 17 km od Třeboně). Patří k nejzajímavéjším přírodním rezervacím v České republice. Chrání jedno z nejznámějších a nejlépe přístupných rašelinišť Třeboňska. Větší část stezky má zpevněný povrch, proto k výletu postačí běžná sportovní obuv. Zajímavou flóru reprezentují například přirozené porosty borovice blatky a jejích kříženců, rojovník bahenní, borůvka, vlochyně a další druhy. Také fauna je velmi zajímavá zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka zaujme především hojný výskyt motýlů a můr.

Rekreační a sportovní rybolov na Třeboňsku

Využijte širokou nabídku možností sportovního rybolovu na třeboňských rybnících. Návštěvník k lovu ryb na udici (sportovnímu rybolovu) nepotřebuje vlastnit rybářský lístek ani nemusí být organizován. Potřebuje pouze „pověření k lovu ryb na udici“, které vyřídí přímo na místě nebo u prodejců pověření k lovu. Tento jednoduchý způsob vyřízení potřebných formalit je označován pojmem „Rekreační rybaření“.

Chlumská rybniční soustava

Rybníky u Chlumu jsou jednou z mnoha lokalit Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, které jsou doporučovány návštěvníkům se zájmem o přírodní zajímavosti a vůbec všem, kteří hledaji odpočinek při toulkách přírodou v okolí Třeboně. Lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou velkých rybníků vzájemně oddělených pouze úzkými hrázemi. Na rybnících je řada ostrovů, jejich břehy jsou členité, obklopené starými lesními porosty. Chlumská rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou. Rozsáhlé ptačí kolonie lze sledovat z hrází. V blízkém lesním komplexu hnízdí dokonce vzácný orel mořský.

PRO MILOVNÍKY HISTORICKÝCH PAMÁTEK

jsme připravili následující seznam:


Také doporučujeme navštívit:


Nemusíte nutně vše objíždět autem, Třeboň totiž leží na železniční trati č. 226 (Veselí nad Lužnicí – České Velenice). Proto zde uvádíme její jízdní řád:


Pension U zámeckého parku I Úvod I Ubytování I Fotogalerie I Ceník I Kontakty I Tipy na výlety
© 2014 Design: Denisa Moučková I Vytvořila: Jitka Šoltysová I Fotografie: Michal Moučka